📪Merchant

ร้านค้าสามารถเริ่มต้นใช้งานผ่านเว็บได้ทันที

ระบบสะสมพร้อมให้ท่านใช้งานได้แล้วตอนนี้!! ร้านค้าสามารถเลือกทดลองสร้างร้านค้าได้ผ่านระบบ TestNet (ระบบทดสอบ) หรือหากต้องการนำไปใช้กับธุรกิจจริง ก็สามารถสร้างร้านผ่านทางระบบ MainNet (ระบบจริง) ได้ทันทีโดยที่ไม่ต้องใช้อุปกรณ์เสริม เพียงแค่มีสมาร์ทโฟนเครื่องเดียวก็สามารถใช้งานได้ทันที

Last updated