SASOM Docs
Search
⌃K

ดึงแต้ม

ฟีเจอร์ดึงแต้มจะทำได้เฉพาะสิทธิ์ที่เป็นเจ้าของเท่านั้น ใช้เมื่อเติมแต้มให้ลูกค้าผิด
ดึงแต้มจากลูกค้า
การดึงแต้มจากลูกค้าทำได้ดังนี้
 1. 1.
  กรอกเบอร์โทรลูกค้า
 2. 2.
  กรอกยอดที่ต้องการดึง
 3. 3.
  กรอกบันทึกความจำ
 4. 4.
  กดดึงเหรียญ
หมายเหตุจะดึงแต้มคืนได้ต้องเป็นสิทธิ์ที่เป็นเจ้าของเท่านั้น