SASOM Docs
Search
⌃K

แนะนำ

Merchant คือ ระบบจัดการหลังบ้านสำหรับธุรกิจ
ระบบสำหรับใช้งานจริง (Mainnet) สมัครบริการได้ที่ https://merchant.sasom.app
ระบบสำหรับทดสอบ (Testnet) สมัครบริการได้ที่ https://testnet-shop.sasom.app
ขั้นตอนการสมัครสมาชิก
ฟอร์มสมัครสมาชิกของร้านค้า
ทำการกรอกฟอร์มเพื่อสมัครสมาชิก หลังจากกดปุ่ม สมัครสมาชิก ระบบจะส่งลิ้งค์ไปที่อีเมลล์ของลูกค้าเพื่อยืนยัน
เมื่อยืนยันอีเมลล์แล้วสามารถใช้บริการได้ทันที