SASOM Docs
Search
⌃K

แลกของรางวัล

หลักจากที่ลูกค้าแลกคูปอง ลูกค้าจะนำคูปองมาที่ร้านค้าเพื่อแลกรับสินค้าหรือบริการ ฟีเจอร์แลกของรางวัลมีไว้สำหรับให้ร้านค้าตรวจสอบคูปองก่อนมอบของรางวัล หรือ บริการให้แก่ลูกค้า
การตรวจสอบคูปอง ให้ทำการกดปุ่มสแกนคูปองจากลูกค้า